Ung og omskåret


Kjønnslemlestelse er forbudt i Norge, mens i andre land er det en stolt tradisjon. Dette programmet vil belyse dette komplekse paradokset. På den måten håper vi å sette problemstillingen i et balansert lys og imøtekomme kvinners ulike behov for kunnskap og hjelp.Publisert: 26.03.2012